Deti v spoločnosti

Go to content

Main menu

QUIZ

Vyskúšaj si svoje znalosti:

 1. Kto prvý vchádza do reštaurácie?

 2. muž
  žena
  najváženejšia osoba

 3. Kto prvý vychádza z reštaurácie?

 4. muž
  žena
  najváženejšia osoba

 5. Ku stolu pri spoločenskom stolovaní si sadá najprv ?

 6. hostiteľka
  páni
  dámy

 7. Na stôl pri spoločenskom stolovaní môžeme položiť:

 8. peňaženku
  mobil
  nič

 9. Ak počas stolovania žena vstane,vstávajú? všetci muži nikto muž po jej pravici

 10. nikto
  muž po jej pravici
  všetci muži

CIEĽ

V súčasnej spoločnosti sa začínajú pravidlá slušného správania vytrácať u detí, mladých ľudí a u dospelých sa začínajú vytrácať také vzácne vlastnosti, akými je schodnosť empatie, asertívne správanie, používanie verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Ako reakcia na túto vzniknutú situáciu bolo založenie občianskeho združenia, pod názvom : "Deti v spoločnosti", ktorého základným cieľom je výchova a vzdelávanie detí, mladých ľudí, dospelých v oblasti spoločenského správania a spoločenskej etikety.

V rámci svojich aktivít s deťmi a mladými ľuďmi sa filozofia združenia zameriava na ich komplexný rozvoj, ich sociálne zručnosti v konkrétnych životných situáciách.

V rámci aktivít s deťmi a mladými ľudí sú ciele združenia zamerané na ľudskú dôstojnosť a sebaúctu, komunikáciu, vyjadrovanie citov, spoluprácu medzi deťmi a dospelými, tvorivosť, iniciatívu a pomoc. Prostredníctvom zážitkového učenia a pozitívneho myslenia má združenie ambíciu začať budovať u detí a mladých ľudí zodpovednosť a usmerniť výchovu správnym smerom.

Tím združenia Deti v spoločnostiAKTUALITY

Otvárame nové kurzy, ktoré sú zamerané na spoločenskú výchovu a spoločenskú etiketu detí, mladých ľudí, ale aj dospelých.

Kurzy môžu absolvovať:

 • deti

 • mladí ľudia

 • samostatne rodičia

 • dospelí ľudia samostatne.


Alebo rodičia s deťmi  alebo s mladými ľuďmi  v jednom termíne spoločne.

Využite možnosť zľavy!

Kurz spoločenskej etikety pre deti


- je určený pre deti vo veku
od 6 do 12
rokov.

Vývoj charakteru odmalička, čiže budovanie morálneho základu našej spoločnosti.

Prečítajte si viac...


Kurz spoločenskej etikety pre mladých ľudí


- je určený mladým ľuďom, ktorí chcú naštartovať svoju životnú cestu správnym smerom a zdokonalenie výchovy v oblasti spoločenskej etikety a spoločenského správania im výrazne v tomto hľadaní napomôže.

Kurz spoločenskej etikety pre dospelých


- je určený dospelým ľuďom, ktorí chcú zdokonaliť svoje vystupovanie na verejnosti.

Prečítajte si viac...

Napísali o nás...

25. august 2011 - Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/DOMINIKA BULKOVÁ článok "Deti dá do laty diplomat"

25. jún  2012 - Zdroj:Pluska/Sylvia Derňárová:
článok "Päť  rád, ako osloviť neznámeho"

24. december 2012 - Zdroj:Pluska/
Sylvia Derňárová: článok "Nepáči sa vám darček? Na tieto slová zabudnite"

Back to content | Back to main menu