O nás - Deti v spoločnosti

Go to content

Main menu

O nás

Občianske združenie Deti v spoločnosti sa špecializuje na rozvoj osobnosti prevažne v oblasti komunikačných a prezentačných zručností.

Sme kolektív ľudí, ktorí majú za sebou dlhú pedagogickú a diplomatickú kariéru.
Vytvárame profesionálne a cielené programy, ktoré rozvíjajú Váš potenciál, a podporia  tak možnosti úspechu Vášho  dieťaťa v osobnom i  budúcom profesionálnom živote.

Cieľom združenia je :

1. Presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality  v oblasti spoločenského správania a spoločenskej etikety detí, mládeže a dospelých.

2. Presadzovanie  informačnej a osvetovej činnosti v oblasti vzdelávania o spoločenskom správaní a spoločenskej etikete zameranej na deti, učiteľov, rodiny a rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnosť formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a pod.

3. Vydávanie odborných publikácií s tematikou vzdelávania a výchovy v oblasti spoločenskej etikety a spoločenského správania.

4. Organizovanie a vykonávanie poradenskej činnosti.

5. Poskytovanie prostredia na reklamu, ktorej cieľom je zhromaždenie finančných prostriedkov určených k plneniu jej cieľov.

6. Organizovanie stretnutí rodín na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach a poskytovanie príležitostí k výmene skúseností a vzájomnej pomoci.

7. Financovanie odbornej a organizačnej činnosti vykonanej v prospech Občianskeho združenia " Deti v spoločnosti"  prostredníctvom bankového nepodnikateľského účtu.

8. Organizovanie a podľa možností financovanie vzdelávania a stážových pobytov lektorov a
účasť na odborných kongresoch.

9. Organizovanie prázdninových a víkendových aktivít.

10. Organizovanie jazykových kurzov a odborných seminárov, školení a prednášok.

11. Edičná činnosť a vydávanie odborných časopisov pre rodičov, lektorov a pre verejnosť v oblasti spoločenského správania a etikety.

12. Prenájom  objektov a miestností na výchovno-vzdelávacie aktivity.

13. Podpora a rozvoj medzinárodných kontaktov, nadväzovanie kontaktov so zahraničnými organizáciami, spolkami  a združeniami, zapájanie sa do vnútroštátnych a medzinárodných projektov.

Back to content | Back to main menu